go up

Et stort steg nærmere kjønnsbalanse?

Strategisk satsning på kvinnelige trenere har ført til resultater i 2022! NSFs prosjektgruppe skal ha mye av æren for engasjementet og synligheten som er skapt. Kanskje en kultur er i ferd med å endres og vi er på god vei mot kjønnsbalanse blant svømmetrenere på de høyere nivåene?

På Ullevål stadion 8. mars 2022 møttes prosjektgruppa, bestående av fem engasjerte og ambisiøse trenere fra alle regioner, til første oppstartsmøte. Her ble det lagt planer for arrangering av nettverkssamlinger for kvinnelige trenere i 2022. Oppgaven tok de seriøst, og med stor motivasjon og vilje for endring, skapte de et høyt engasjement blant landets kvinnelige svømmetrenere.

Prosjektmedlemmer 2022: Ida Sandin (Triton Lillestrøm), Andrea Kittelsen (TSLK), Tone-Lill Angelskår (Arna SLK), Vera Nowbuth-Thoresen (Kirkenes SK) og Aurora Kamnes (Grimstad SK)

Samlingene har vært åpne for alle kvinnelige trenere, uavhengig av nivå og ambisjoner. I år ble det arrangert totalt 10 nettverkssamlinger i alle regioner (LÅMØ), på mesterskap og større stevner. Samlingene har vært helt uformelle, og det har vært faglig og ufaglige samtaler rundt lunsjbordet, samt innlegg fra ulike trenere i nettverket og tema for diskusjon.

Utvidet trenernettverk øker motivasjonen som trener!

Trenernettverket skal være en arena hvor man kan finne inspirasjon, motivasjon, støtte, samt dele råd og tips. Mange ambisiøse trenere er søkende etter utvikling og finner stor inspirasjon og motivasjon i trenere fra andre klubber. På samlingene har det også vært flere trenere som føler seg litt «alene» som kvinnelig trener i sine klubber, hvor nye bekjentskap har vært svært nyttig.

På årets Trener/lederkonferanse var det også egen nettverkssamling med foredragsholdere på nasjonalt trenernivå.

Landslagstrener for  j15-17, Elise Brotangen, om blant annet å normalisere tilpasning av familieliv i kombinasjon med treneryrket.

 

Et enkelt tiltak med stor effekt!

Det ble gjennomført evaluering på siste nettverkssamling (NM kortbane), samt gjennom spørreskjema som ble delt i nettverkets kanaler på Facebook og Instagram. Tilbakemeldingene var klare: Trenernettverket har i stor grad bidratt til utvidet nettverk, motivert trenerne til å utvikle seg, gitt inspirasjon og motivasjon til å fortsette i trenergjerningen, gitt inspirasjon til å ta mer trenerutdanning, samt bidratt til økt kunnskap om hva som kreves for å nå egne ambisjoner som trener.

 

Trener 2- og Trener 3- utdanningene med nye rekorder i 2022!

FINA-midlene har også blitt brukt til å gi 100% støtte til deltakeravgiften for kvinnelige trenere på Trener 2- og Trener 3-utdanningene. Aldri har det vært like mange kvinnelige trenere her som i 2022. At det er flere kvinnelige trenere på disse utdanningen enn menn er foreløpig ikke problematisk da det er litt å “ta igjen” etter mange år med stor overvekt av menn. Hovedmålet er først og fremst at flere kvinnelige trenere skal få høyere trenerposisjoner og bli satset på i klubb. Midlene skal ikke bare hjelpe klubbene med utdanning til trenerne, men bevisstgjøre dem til å gi flere trenere muligheter. NSF har ønsket å sende et sterkt signal om at flere kvinner ønskes til høyere trenerutdanning.

Trener 2-kullet i 2022.

Ikke bare satsning på å styrke trenere, men også fokus på å bevisstgjøre trenernes klubber

Det har også vært fokus på å bevisstgjøre og påvirke kultur hos klubbledere og trenere på konferanser. På Trener/lederkonferansen fikk vi besøk av Åsne Havnelid som snakket om styrken av komplimentære team og kjønnsbalanse som en lederoppgave. Ida Sandin, trener i Triton Lillestrøm, snakket om blant annet kvinnelige trenere som en mulig løsning for manglende kvinnelige utøvere i toppen. Rollemodeller og noen det er lett å snakke åpent med skal ikke undervurderes. Doktorgradsstipendiat Line Dverseth Danielsen delte også sin forskning på hvordan lede kvinnelige utøvere og ansatte for å skape størst motivasjon.

 

Trener/lederkonferansens foredragsholdere med fokus på kjønnsbalanse og utvikling. F.V: Ida Sandin, Åsne Havnelid og Lise Dverseth Danielsen.

FINA liker trenersatsningen – innvilget nye midler for 2023

Gjennom «FINA Olympic Aquatics Support Programme» har nasjonale forbund hvert år mulighet til å søke midler til ulike utviklingstiltak for organisasjonen. Det internasjonale svømmeforbundet (FINA) sier de synes NSFs trenersatsning for kvinner er svært spennende og er fornøyde med at NSF ønsker å fortsette i 2023. FINA har innvilget nye midler og NSF er svært fornøyde med muligheten til å bygge videre på det som er skapt i 2022. Midlene skal blant annet gå med til å fortsette å dekke 100% av deltakeravgift for kvinner på Trener 2, flere nettverkssamlinger for trenere, foredragsholdere, prosjektgruppe, og en nytt prøveprosjekt; mentorprogram for trenere. Sistnevnte har vært tydelig ønsket av trenernettverket.

 

Godt grunnlag for 2023!

2022 har vært et svært positivt år mot økt kjønnsbalanse for svømmetrenerne i toppen. Vi ser at det ikke nødvendigvis skal så mye til for å komme nærmere målet. Likevel er nødvendig å fortsette å satse og gjøre strategiske valg for å påvirke til utvikling i en positiv retning. Det blir spennende å fortsette arbeidet i 2023!

 

X