go up

Endringer i Lovutvalget

Under Forbundstinget i april 2019 ble Erik Jungeling fra Hamar IL valgt som leder av Lovutvalget. Han har valgt å trekke seg fra dette vervet, og Forbundsstyret i Norges Svømmeforbund har oppnevnt Bjørn Gran som ny leder i Lovutvalget.

Henvendelser vedrørende regeltolkninger skal sendes til post@svomming.no.

X