go up

Embla Gudbrandsen (20) er deltaker på årets Mentorprogram

Det relativt ferske forbundsstyremedlemmet i Norges Svømmeforbund var forrige helg på årets første samling av Mentorprogrammet. Programmet arrangeres av Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Studentidrettsforbund (NSI).

Mentorprogrammet skal legge til rette for at noen utvalgte ledere i norsk idrett skal få en arena for personlig utvikling, faglig påfyll og nettverksbygging på tvers av bakgrunn, roller og kjønn. Kandidatene må være mellom 19 og 29 år, ha et verv i særforbund eller idrettskrets og ha ambisjoner om videre lederengasjement innenfor idretten på lang sikt.

Støtte fra mentor

Deltakerne ble koblet sammen med hver sin mentor på samlingen som skal gi støtte og veiledning gjennom perioden.

– Jeg var så heldig at jeg fikk Ingrid Haslev Anmarkrud (t.h.) som mentor, og jeg gleder meg masse til å lære av en som har 15 års lang erfaring fra administrasjonen til NSF. Det å kunne bli fulgt opp så tett gjennom et helt år, vil sikre en kontinuitet i arbeidet mot å bli enda bedre og tryggere i min rolle som forbundsstyremedlem, sier Embla (t.v).

Hun forteller at første samlingen la opp til mye refleksjon rundt hvem man er som person. Deltakerne ble utfordret av mentaltrener Karina Andersen Aas (på bildet over) til å ta et blikk inn i seg selv. Her skulle de bevisstgjøre og belyse egne verdier og styrker som mennesker.

Embla synes det var inspirerende og givende å møte andre unge mennesker med et brennende engasjement for å gjøre idretten bedre for alle. Totalt var det 20 deltakerne fra ulike særforbund, kretser og studentidretts-styrer på mentorprogrammet. (På bildet er de sammen men mentorer og arrangører).

 

Hvilke synes du om første samling?

– Synes mentorprogrammets omfang og oppbygging var utrolig imponerende. Her har arrangørene virkelig lagt til rette for at vi deltakere skal kunne vokse og utfordre oss selv gjennom hyppig oppfølging med både fysiske og digitale samlinger, samt jevnlige møter med mentor.

Hvilke tanker har du om veien videre?

– Få en bredere forståelse av vervet mitt i forbundsstyret. Jeg ønsker å bruke mentoren min som motivator og sparringspartner gjennom året for å tilegne meg mest mulig av hennes lange erfaring. Målet er å jobbe for et mer inkluderende tilbud, samt tilrettelegging av alle svømmesportens grener til alle mennesker på tross av alder, økonomi, kjønn, etnisitet og legning.

 

Vi ønsker Embla masse lykke til i dette året – med mentorprogram, verv i forbundsstyret og med studier på Norges Idrettshøgskole!

PS: Embla startet sin reise med NSFs Lederkurs for ungdom. Les mer om kurset som har påmeldingsfrist 6. oktober her.

 

Foto: Alexander Eriksson / NSI / NIF

X