go up

Elitesenter Bergen – et felles prosjekt

Elitesenter Bergen ble etablert i 2014 og er et samarbeid mellom Norges Svømmeforbund, Olympiatoppen Vest og Bergen kommune. Kay-Arild Paulsen har som Elitesentertrener ansvar for å gjennomføre trening og skape det rette miljøet for å nå målet om fortsatt utvikling. I samarbeid med Olympiatoppen og Bergen kommune har NSF samlet kunnskap, fasiliteter i toppklasse og ressurser fra fagfolk med kompetanse på idrett under ett tak.

På Elitesenteret jobber vi for å skape en treningskultur som fostrer svømmere på internasjonalt høyt nivå, og som skaper resultater under internasjonale mesterskap og konkurranser, sier Kay-Arild Paulsen.

Kay-Arild startet sin trenerkarriere i 2000 og har blant annet hatt ansvaret for juniorlandslaget. I dag har han ansvaret for paralandslaget og Elitesenteret. Paralandslaget er fullt integrert med landslaget og Kay-Arild jobber derfor også tett med landslagssjef Petter Løvberg.

Ressurser og fasiliteter setter rammer for positiv utvikling

Samarbeidet med Olympiatoppen Vest og Bergen kommune skaper gode forutsetninger for å optimalisere rammene rundt utøverne.

Fasilitetene og banene i AdO Arena er blant de beste i Norge, og i samarbeid med Bergen kommune avtales det hvert år hvor mange baner i AdO Arena Elitesenteret trenger og hvilke treningstider som er ønskelig. Bergen kommune prøver så å tilpasse disse ønskene på best mulig måte. Olympiatoppen Vest bidrar med ressurspersonell og fagstøtte innen helse, lege, ernæring, fysioterapi, styrketrening, basistrening og idrettspsykolog.

Det er en gavepakke til oss med fasiliteter og ressurser. Vi bruker også Elitesenteret til å teste utøvere. Johan Setterberg, som driver med teknisk- og konkurranseanalyse, kommer ca. fire ganger i året. På de dagene inviterer vi de beste klubbsvømmerne, juniorlandslagssvømmerne og de som er tett på landslaget, slik at de får mulighet til å teste seg og bruke utstyret vi har tilgjengelig, sier Kay-Arild.

Fem landslagssvømmere fast tilknyttet

Elitesenteret er først og fremst beregnet på senior landslagssvømmere, men svømmere som er tett på landslagskrav inviteres også jevnlig inn.

– Elitesenteret brukes først og fremst til landslagssvømmere, men vi hospiterer også svømmere som kan bidra i gruppa. Det kan være godt å ha flere å trene med og de bidrar positivt til miljøet. Det er en god måte å stimulere folk på, og flere hospitanter har senere tatt landslagskrav og blitt landslagssvømmere, sier Kay-Arild.

Akkurat nå er det fem svømmere fast tilknyttet Elitesenteret i Bergen. Det er Markus Lie, Christoffer Tofte Haarsaaker, Fredrik Solberg, Hanne Næss og Hanna Rosvall. Hanna Rosvall er svensk landslagssvømmer og tilknyttet Elitesenteret som hospitant.

Landslagssvømmere kan trene på Elitesenteret når de vil – også de som svømmer i andre klubber til daglig. Over tid har flere benyttet seg av dette, bl.a. hvis de vurderer å studere i Bergen og vil se hvordan treningsmiljøet er. Utøverne kommer også for å teste seg, noe som også er mulig på Elitesenteret.

Ytterligere mål om større klubbsamarbeid

I tillegg til målet om å samle kunnskap og skape et treningsmiljø som fostrer internasjonale elitesvømmere, ønsket Olympiatoppen også å samle klubbene og få dem til å jobbe i lag.

Måten dette kommer til uttrykk er bl.a. via muligheten til å trene i klubbene. Er Kay-Arild f.eks. med noen av utøverne til et mesterskap kan det være få igjen i Bergen. Disse utøverne kan enten trene alene eller benytte anledningen til å trene i en klubb. Dette avtales i samarbeid med Elitesenteret, utøveren og klubbene.

Essensen i dette og hele ideen bak Elitesenteret er, som Kay-Arild så fint påpeker, at:

Vi skal arbeide i lag. Det er ikke mitt prosjekt og mine utøvere, men våres felles prosjekt.

X