go up

Elektronisk medlemsregister for alle klubber tilsluttet NIF

Norges Idrettsforbund (NIF) har sendt informasjon til alle landets klubber om at de må ha på plass et elektronisk medlemsregister i løpet av 2016.

Lovnormen for idrettslag §3 Medlemmer – punkt 8:
Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

 

Hvilke medlemsregistre kan klubben bruke?

Flere av Norges Svømmeforbunds klubber bruker tryggivann som medlemsregister.
Vi har avtale med NIF og er i prosess om integrering av tryggivann og NIF sin database.

Andre klubber benytter NIF sitt alternativ KlubbAdmin, mens enkelte andre klubber har andre systemer som er godkjent av NIF.
Hvilke systemer som er godkjent av NIF ser dere her:
https://itinfo.nif.no/ItINFO:Godkjente_medlemsl%C3%B8sninger

 

Caroline Brinchmann kan svare på spørsmål tilknyttet tryggivann: caroline@svomming.no – 4725 0336.
Andre spørsmål: Tor Arne Volden –
tor.arne@svomming.no – 99 100 454.


Minimum medlemskontingent i alle klubber tilsluttet Norges Idrettsforbund

På Idrettstinget ble det vedtatt en ny nedre grense for medlemskontingent i klubber tilsluttet NIF.
Kontingenten må være på minst kr. 100 pr medlem.

Vi minner om at medlemskontingent MÅ være spesifisert med en egen ordrelinje hvis den kreves inn sammen med f.eks. kursavgift.

 

X