go up

E-kurs om NSFs utviklingstrapp for svømming lansert

Norges Svømmeforbund har gleden av å lansere et helt nytt e-kurs som tar for seg svømmingens utviklingstrapp. Dette håper vi skal være et godt tilskudd for trenere som ønsker å bruke denne perioden for kunnskapspåfyll, og samtidig skape grobunn for god idrettslig aktivitet så snart vi er tilbake i normal drift.

E-kurset er gratis og tilgjengelig for alle, og du får tilgang ved å gå til vår e-kursportal.

Hvis du allerede har en MinIdrett-bruker, kan du logge deg rett inn. Hvis du ikke har en MinIdrett-bruker, så oppretter du det fra forsiden på kursportalen.

Vi gjør oppmerksom på at e-kurset er utviklet på kort tid, for å få det ut til dere så raskt som mulig. Vi kommer til å utvikle kursets utseende i tiden fremover.

X