go up

Du er ikke en fisk!

Hvert år drukner rundt 90 mennesker i Norge. Godt voksne mennesker er overrepresentert i denne statistikken, kanskje fordi de med sin livserfaring og kunnskap kan føle seg litt for trygge.

For selv om du kanskje seiler, padler og svømmer godt, er du likevel ikke en fisk! Og ulykker skjer jo som kjent helst når du minst venter det.

Derfor lanserer Flyte kampanjen «Du er ikke en fisk» som en viktig påminner til oss alle om å alltid vise vannvett, uansett hvor gode svømmere vi er. Flyte er paraplyorganisasjonen for alle som jobber med forebygging av drukning, og Norges Svømmeforbund er medlem i Flyte. Målet med kampanjen er å øke bevisstheten blant voksne rundt drukning, samt skape nye og gode holdninger om det å være varsom rundt vann.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å vise vannvett i sommer.

Så husk: Du er ikke en fisk! Vis vannvett i sommer.

X