go up

Daglig leder samling vinteren 2016 – givende dager på Toppidrettssenteret

Daglig leder samling vinteren 2016

Vinterens daglig leder samling gikk av stabelen 8.-9.februar på Toppidrettssenteret i Oslo. Hovedfokus på denne samlingen var rekruttering av ansatte, samt kommunikasjon og retorikk.

Rekruttering er et stort og krevende arbeidsfelt, og det kreves mye kompetanse på feltet for å være i stand til å gjennomføre gode rekrutteringsprosesser. De fleste daglig ledere og svømmeskoleansvarlige ansetter andre ansatte, og rekruttering er da også en del av hverdagen til omtrent samtlige i nettverket. Vi hadde en hel dag med Hanne Stenstrøm fra Adecco Norge, som tok oss igjennom “Rekrutteringsprosess fra A til Å”. Hanne var solid, tydelig og engasjerende, og vi fikk alle med oss mye lærdom fra henne. Dag to var viet til Per Tøien fra NIF, som holdt et foredrag for oss om kommunikasjon og retorikk, spisset inn mot omdømme og omdømmebygging. Per var helt glimrende og traff oss “rett i hjerterota”! Vi avsluttet denne dagen med Tom Brien fra Norges Luftsportforbund, som holdt et engasjerende innlegg om deres arbeid med implementering av grener, og samarbeid på tvers av grener. Det var både morsomt og inspirerende å høre om de mange gode løsninger og “vinn – vinn- situasjoner” Luftsportforbundet har klart å skape, og vi fikk også her nye tanker og perspektiver med oss hjem. I tillegg hadde både Jan Kjensli og Erlend Alstad innlegg for oss, der vi fikk presentert nyttig info om deres arbeid med barnehage- og skolesvømming og anleggshåndbok. Hjertelig takk til alle bidragsytere og alle deltakere for både hyggelige og lærerike dager!

Daglig ledere som er ansatt i minst 50% stilling, og svømmeskoleansvarlige ansatt i minst 40% stilling kan delta. Dette under forutsetning av at de ansattes klubber leverer inn Anerkjennelsesprogrammet, og at deltakerne jobber aktivt med avtalte tiltak mellom samlingene. Hensikten med nettverket er kompetanseheving og nettverksbygging. Nyansatte daglig ledere og svømmeskoleansvarlige som kan delta i dette nettverket, oppfordres til å ta kontakt med nettverksansvarlig; Kari Leer Backe-Hansen, kari@svomming.no

 

X