go up
Fellesbilde Daglig-leder samling 2022

Daglig leder-samling i Oslo

Denne uken har der været mye aktivitet på Thon Hotel Vettre i Asker. Her har det vært samling for NSFs Daglig leder-nettverk og nettverk for ansatte svømmeskoleansvarlige.

Totalt var det med 22 deltakere på samlingen. Målet med samlingen er å sikre et sterkt nettverk blant NSFs klubber og gi rom for erfaringsutveksling på ulike tema.

Samlingen ble åpnet tirsdag med felles lunsj for alle deltakere etterfulgt av siste nytt og informasjon fra NSF. Deltakerne ble presentert for foredrag av Dag Oliver fra Norseman om hvordan jobbe med bærekraft i klubb og arrangement. Etterpå hørte deltakerne om svømmeskolen og hvordan sikre klubbtilhørighet og ivaretakelse for å beholde utøvere lenger. Dagens siste foredrag ble holdt av Halden Svømmeklubb og Halden Idrettsråd som delte erfaringer med kommunalt samarbeid i forhold til bygg av anlegg og samarbeid mellom klubb og idrettsråd.

På onsdag startet dagen med presentasjon fra Asker Svømmeklubb om klubbens positive utvikling og hvilke grep de har tatt for å skape denne fremgangen.

Deretter fikk vi besøk av Norges Golfforbund som hadde en god og grundig presentasjon av sine erfaringer med Members 1st. Et digitalt verktøy for å lære mer om klubbenes målgrupper/medlemmer via spørreskjema.

Etter lunsj satte lederne fokus på de økonomiske utfordringene enkelte utøvere opplever i idretten og om dette kan bli en barriere for målet om at svømming skal være for alle. Til slutt presenterte NSF status på prosjekt kvinnelige trenere og kjønnsbalansen i svømming.

Før samlingen ble avsluttet torsdag fikk deltakerne anledning til å diskutere nettverkets form, innhold og ønsker fra NSF videre. I tillegg fikk de deltakere som ønsket det mulighet til å gjennomføre HMS kurs for ledere.

I NSF ønsker vi at samlingene skal være en arena der deltakerne opplever inspirasjon, økt kreativitet og økt kompetanse i sine roller i klubben. Vi er takknemlige for engasjementet deltakerne viste under samlingen, og håper at alle tar med ny inspirasjon tilbake til klubbene sine.

Daglig leder i Asker Svømmeklubb ved Daglig Leder samling 2022
Mathias Gundrosen og Kai-Ove. Daglig leder samling 2022
Dag Oliver forteller om Norseman
Fellesbilde Daglig-leder samling 2022
X