go up

Daglig leder nettverket på samling i Bergen

NSF sitt daglig leder nettverk har hatt sin årlige samling på vinter/ vår- halvåret. Den 14.- 15. februar tok vi turen til Bergen, for faglig påfyll og inspirasjon. Det var en strålende opplagt og engasjert gjeng på 21 daglig ledere og svømmeskoleansvarlige som deltok, i tillegg til 4 ansatte fra NSF.

Hovedfokus for samlingen var fremtidens anleggssituasjon. Vi jobbet med å skape en bevissthet rundt anleggssituasjonen, og strategisk tenkning rundt klubbdrift og anlegg i møte fremtiden.

Som bakteppe for tema og praktisk arbeid, hadde vi inne flere bidragsytere som leverte riktig gode presentasjoner for oss. Samlingen startet med observasjon av Svøm Bergen i AdO arena, der vi hadde gleden av å bli tatt godt hånd om av administrativt ansvarlig Hanne-Guri Arnesen. Svøm Bergen er, kort fortalt, et samarbeid mellom bergensklubbene og kommunen om svømmeopplæring i skolen. Hanne- Guri hadde tilrettelagt for observasjon av aktivitet i basseng, og presenterte også mye nyttig informasjon om Svøm Bergen i forhold til både prosjektet og aktiviteten. I tillegg hadde vi også observasjon av aktivitet i Åstveithallen. Det var moro å se så gode svømmeferdigheter blant elevene, og veldig inspirerende å lære mer om prosjektet. Rune Titlestad fra Bergen kommune supplerte temaet om Svøm Bergen med en flott presentasjon av prosjektet sett fra kommunens ståsted. Svøm Bergen er et veldig spennende og velfungerende prosjekt, og vi lot oss imponere av mye. Ikke minst av godt samarbeid mellom aktørene kommune, klubb, Ado arena og administrasjonen av prosjektet.

Erlend Alstad, anleggskonsulent i NSF, tok oss mer spesifikt igjennom om hvordan fremtidens anleggssituasjon antas å se ut. Trenden viser generelt langt mindre anleggskapasitet i årene som kommer sammenliknet med i dag. Dette jobbet vi med å skape en bevissthet og løsningsorientering rundt.

Avslutningsvis fikk vi et engasjerende foredrag fra Jan De Lange i Antidoping Norge. Vi ble oppdatert på gjeldende dopingbestemmelser, aktuelle samfunnsproblemer i forhold til dopingbruk, m.m. I denne forbindelse minner vi om Ren utøver og Rent idrettslag.

 

Takk til alle deltakere og bidragsytere for en knakende god samling!

 

Er DU ny daglig leder eller svømmeskoleansvarlig i klubb? Les mer her om deltakelse i nettverket og ta kontakt på kari@svomming.no

 

 

 

 

X