go up

Ny brosjyre for å markedsføre Para svømmeidrett

Norges Svømmeforbund har utarbeidet en ny brosjyre om Para svømmeidrett. Denne er først og fremst laget med tanke på de som ikke kjenner til våre svømmeidretter fra før.Klubbene må gjerne bruke brosjyren til informasjon og markedsføring av tilbud i klubben.

Sjekk også ut menyen Prøve en av våre aktiviteter?

Ønsker klubben hjelp til å informere om tilbudet som er i klubben eller dere ønsker hjelp til å starte opp?
Ta kontakt med Kristin Homb i Norges Svømmeforbund.

X