go up

Billigere startlisens i 2023

Startlisensen for 2023 er 150 kroner billigere enn i 2022. Barn i alderen 9-12 år må betale 200 kroner, og fra det året man fyller 13 år må man betale 600 kroner.
NSF har også tilrettelagt en ordning slik at de som betaler startlisens fra 1.november 2023 til 15.desember 2023 betaler halv pris.

Startlisens 2023 kan betales fra torsdag 22. desember.

Eventuelle spørsmål rettes til Tor Arne Volden – TorArne.Volden@svomming.no

X