go up

Bedre klubb – utviklingsverktøy for klubben

Hvordan går det med klubben deres i dag?

Hvilke områder har dere kontroll på, og hvor bør dere ha fokus fremover?

Ta utviklingsverktøyet Bedre klubb!

Her får dere oversikt over deler av klubben der dere jobber bra, og kan se om det er ulike områder eller oppgaver dere bør få på plass eller prioritere å gjøre bedre fremover.

 

Bedre klubb er et utviklingsverktøy laget av Norges idrettsforbund, som skal gjøre det lettere å drive og utvikle klubben. Verktøyet er bygget opp som en spørreundersøkelse hvor klubbene skal svare på spørsmål i to kategorier:

  1. Bedre klubb – ansvarsområder: Spørsmål fra NIF om sju grunnleggende ansvarsområder i idrettslag. Gjennom å svare på hvordan idrettslaget blant annet løser gjennomføring av årsmøter, medlemsregistrering, regnskap, politiattest og barneidrett skal «Bedre klubb – ansvarsområder» avdekke styrker og svakheter på områder klubben må ha på plass. Denne delen må hovedstyret i fleridrettslaget svare på, eller styret i særidrettslag. 
  2. Bedre klubb – videre utvikling: Spørsmål innenfor de seks ulike temaene i organisasjonshjulet; organisasjon, trenere, ledelse, anlegg, aktivitetstilbud og arrangement. Her har NIF lagt inn noen spørsmål, og Norges Svømmeforbund lagt inn noen spørsmål som gjelder for våre klubber. Før klubben svarer på denne delen må dere ha valgt hvilken klubbtype dere er. Gruppen i fleridrettslag svarer på denne, eller styret i særidrettslag. Har klubben daglig leder kan det være lurt at daglig leder er med på å svare på denne.

 

 

  • Gjennomføres på styremøte eller med en utvalgt del av styret og evt. ansatte som daglig leder
  • Klubben kan gjennomføre noen områder av gangen, lagre, og komme tilbake til undersøkelsen senere. 
  • Rapport etter endt gjennomføring med poeng
  • Klubben ser hva dere gjør bra, og hvor dere kan ha fokus på utvikling
  • Informasjon og lenker til hvert spørsmål – slik at dere får verktøy til å jobbe videre
  • Oppfølging fra NSF ved behov og ønske fra klubb

 

Les mer om Bedre klubb og gjennomføring her.

 

Spørsmål?

Ta kontakt med utviklingskonsulent Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no, 92461659

X