go up
NSF brystsvømming jente

Barneidrettsansvarlig i klubb

Norges Idrettsforbund har laget en ny brosjyre om Idrettens barnerettigheter og bestemmelser. Brosjyren er et viktig verktøy for alle klubber i arbeidet med barn og ungdom.

Ny brosjyre: https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/et-viktig-verktoy-for-alle-idrettslag/

Barneidrett: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/

 

Vi minner om at alle klubber ha en utnevnt barneidrettsansvarlig, som har ansvar for at barnas rettigheter og bestemmelser blir ivaretatt.

 

Ansvarsoppgaver, barneidrettsansvarlig: https://www.idrettsforbundet.no/tema/barneidrett/

 

X