go up

Arrangementskompensasjon til idretten

Fredag 3. april kom den endelige forskriften om kompensasjon for arrangører i frivillighets- og idrettssektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av Covid-19-utbruddet. Total ramme for ordningen er 700 millioner kroner.

 

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som vil forvalte ordningen og behandle søknader om refusjon av tapte arrangementskostnader, for arrangement som skulle vært avholdt i perioden 5.mars – 30.april.
Søknadsskjemaet gjøres tilgjengelig 14. april.
Søknadsfrist er satt til 21. april.

 

Aktuelle linker hos Lotteri- og stiftelsestilsynet

 

X