go up

Årets unge ledere er dyktige!

Første samling av Lederkurs for ungdom ble holdt 9.-11. november og her fikk vi gleden av å møte årets kull; 14 deltakere fra 8 forskjellige klubber. Deltakerne hadde roller som trenere og instruktører, og både svømming og vannpolo var representert. Noen av dem var også fortsatt aktive utøvere. Kurslærerne var imponerte over deltakernes kunnskaper og evne til å reflektere.

Ungdommen fikk verktøyer som kan brukes for å utvikle seg selv som ledere, og kurset gikk gjennom temaene «jeg som rollemodell», «selvtillit, selvbilde og selvfølelse», «medlemmet i sentrum», «deg som ressurs», «fra mål til handling», «kommunikasjon og presentasjonsteknikk».

På kurset fikk vi også besøk av fjorårets deltaker, Susanne fra LRK.  Hun hadde gjort seg mange refleksjoner og tanker om det å være ung leder i klubben, og hadde flere nyttige tips til årets deltakere, blant annet med tanke på handlingsplan. Dette sa hun om kurset:

Det var mye større enn jeg trodde. Kurset fikk meg til å tenke skikkelig over hvilke verdier jeg har, og hva slags leder jeg ønsker å være.

Vi håper også at årets kull vil få nytte av det som blir formidlet på kurset og ta verktøyene med videre i egen refleksjon av seg selv som leder i praksisperioden. Vi gleder oss til å se deltakerne igjen til vårens oppfølgingssamling og er spente på hvilke erfaringer de har gjort seg som unge ledere i klubben. Gikk utførelsen av handlingsplanen som forventet? Fikk de bruk for verktøyene fra kurset? Hvordan har de utviklet seg i rollen som ledere?

Vi takker deltakerne for en flott samling og ønsker dem lykke til med praksisperioden!

X