go up

Årets Trener 2-kull er i gang

I helgen hadde vi en flott samling med våre Trener 2-studenter! 20 trenere, hvorav 13 kvinner, var samlet på Elverum for første fysiske samling. 

NSF arrangerer Trener 2 en gang i året i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og flere særforbund. Trener 2 er andre nivå i NSFs trenerløype og retter seg mot trenere for ungdom som ønsker å utvikle seg selv og utøverne videre.

 

Fokus på trenerrollen

Samlingen hadde et stort fokus på trenerrollen. Her ble det snakket om kraften i å tro på egen utvikling, og trenerens tro som drivkraft til utøvernes utvikling og læring. Andre tema på samlingen:

  • Metoder for utvikling av et vekstfremmende treningsmiljø
  • Generell treningsplanlegging for langsiktig utvikling og læring
  • Hvilke kilder som påvirker trenerrollen
  • Hvordan treneren kan sikre gode rammevilkår for utvikling
  • Læring gjennom utøvertriangelet (trener, utøver, foreldre/klubb)

NSFs kurslærer, Per Osland, har hatt ansvar for det svømmespesifikke innholdet siden 2015. Han underviste om grunnleggende treningsplanlegging i svømming, svømmingens arbeidskrav, utviklingstrapp, treningsprosessen, gjennomføring, styring/kontroll, evaluering/justering.

Gruppearbeid

 

Engasjerte trenere på studiet

Både Tiril og Christoffer er så langt svært fornøyde med studiet og ser frem til fortsettelsen. Vi spurte dem om deres motivasjon for å søke seg til utdanningen:

Tiril Fredrikke Rist Jensen (Sandnes Svømme- og Livredningsklubb)

Jeg har akkurat startet i en 100% stilling i klubben og tar Trener 2-studiet for å øke den formelle kompetansen og for å bygge nettverk. Jeg ønsker å videreutvikle meg som trener i alle aspekter av rollen.

Christoffer Tofte Haarsaker (Bergensvømmerne)

Jobber i dag 50 % i klubben og kombinerer dette med egen toppidrettssatsning på landslaget.

Meldte meg på Trener 2-studiet fordi jeg ønsker en formell trenerutdannelse. Jeg føler meg motivert for å satse på treneryrket og ønsker å utvikle en større forståelse av hva som kreves for å utvikle svømmere. Ønsker også å dra fordeler av kunnskapen inn i egen utøverrolle.

 

NSF støtter deltakeravgiften

NSF støtter klubben med 50% av deltakeravgiften. Som en del av prosjektet “Flere kvinnelige trenere” har NSF med støtte fra FINA hatt mulighet til å støtte kvinnelige trenere med 100% dekning av deltakeravgift i 2022. Dette ble også gjort i 2021. Vi er godt fornøyde med at såpass mange kvinnelige trenere er med i år.

 

Vi takker trenerne for en fin samling. Neste samling skjer allerede om to uker i Trondheim for svømmespesifikt innhold. Siste samling skjer i slutten av september.

En flott gjeng som vi har stor tro på at vil skape god utvikling, både for seg selv og for sine utøverne.

 

Synes du Trener 2-studiet virker interessant? Ler mer her. 

 

X