go up

Årets studietur for daglig leder nettverket vel i havn

Tradisjonen tro har daglig leder nettverket i NSF vært på sin årlige studietur. I år gikk turen til København den 9.-11. november, der vi kombinerte studieturen med en nettverkssamling Det var en flott gjeng bestående av både daglig ledere og svømmeskoleansvarlige som reiste på tur.

Turens første dag var en nettverkssamling, der hovedfokus var å jobbe i grupper med ulike dagsaktuelle tema. Vi jobbet med temaene økonomi som barriere for deltakelse i idrett, ungdom og frafall, og trenerrekruttering. Her ble det jobbet utrolig bra, og vi opplevde stort engasjement og gode diskusjoner.

Turens andre dag var viet til besøk hos Hovedstadens svømmeklubb. Dette er Danmarks største svømmeklubb og en interessant klubb på mange måter. Klubben har mer enn 8500 medlemmer, de har treningstilbud til både bredde og topp, og driver tilbud for en rekke ulike grener. Hovedstaden tok godt i mot oss, og vi startet dagen med tre ulike presentasjoner om klubben, og klubbens drift og aktiviteter. Tema vi fikk presentert handlet i korte trekk om svømmeskolens organisering og strategi, svømmeskolens undervisningsfilosofi, ulike aktivitetskonsepter, samt klubbens struktur og oppbygging, frivillighet og visjons- og verdiprosess i klubben. Avslutningsvis observerte vi trening i et av klubbens basseng, der vi så blant annet svømmeopplæring for foreldre og barn, teknikkskole og trening for talentutvikling. Hovedstaden leverte gode presentasjoner om aktuelle og ønskede tema, så vi fikk med oss både ny inspirasjon og nye perspektiver fra denne dagen.

Siste dag tilbrakte vi med Dansk Svømmeunion, som også leverte spennende presentasjoner for oss rundt temaene ungdom og frafall, og dansk Svømmeunion og unionens organisering og konsepter. Vi fikk innblikk i en stor undersøkelse som hadde til hensikt å undersøke ungdom og frafall i aldersgruppen 8-12 år, med mål om å kunne hjelpe klubber med å beholde denne aldersgruppen. Dagsaktuelt tema både i Danmark og Norge. Vi fikk også innblikk i hva noen av Dansk Svømmeunions aktivitetskonsepter- og prosjekter innebærer. Blant annet trenings- og aktivitetstilbud i skoleferier, undervisningsverktøy i skolen, prosjekt for oppstart med stup i klubbene, og open water arrangement.

Det skjer mye positivt når daglig leder nettverket møtes. Vi opplever nye impulser og jobber sammen, og det er mange tanker, mye inspirasjon og nye perspektiver vi tar med oss hjem til klubber og forbund. Dette skal vi omsette til å skape enda bedre aktivitet i klubbene.

Takk til alle for en veldig bra tur!!

 

Er DU ny daglig leder eller svømmeskoleansvarlig i klubb? Les mer her om deltakelse i nettverket https://svomming.no/forbundet/klubbdrift/klubbledelse/#1467203291954-aadb21ac-f6e7 og ta kontakt på kari@svomming.no

 

 

 

 

 

 

 

X