go up

Årets unge ledere er i gang!

Lederkurs for ungdom hadde en vellykket oppstart i helgen!

Årets kull består av 9 gutter og 9 jenter fra 12 ulike klubber/kretser. Ungdommene fant raskt tonen og stemningen var god gjennom hele helgen. Latteren hang løst, samtidig som engasjementet var i taket.

Kurset tok for seg modulene:

• Bli kjent
• Jeg som rollemodell
• Selvtillit, selvbilde og selvfølelse
• Medlemmet i sentrum
• Deg som ressurs
• Fra mål til handling
• Kommunikasjon
• Presentasjonsteknikk

Deltakerne ble presentert for ulike verktøy og teknikker for ledelse. Samtidig var det satt av tid for refleksjon, gruppearbeid og ulike aktiviteter. Ungdommene formulerte også sin egen handlingsplan som de skal arbeide med i praksisperioden i klubb. Målene de har satt seg for perioden viser brennende engasjement for klubben sin og at de har lyst og tro på at de kan bidra. Noe av det som kom fram var å starte opp nye aktiviteter, bidra til bedre miljø, fremme klubbens samfunnsrolle i lokalmiljøet, og tiltak for å forhindre frafall.

Dette hadde deltakerne å si om kurset:

Jeg har lært mye. Jeg hadde en åpenbaring til dagen!

Jeg hadde ikke trodde at denne helgen skulle bli så morsom. Jeg tenkte at vi bare kom til å sitte å høre på kurslærerne, men kurset var variert, og vi fikk mulighet til å bli raskt kjent gjennom ulike leker.

Jeg har blitt glad i alle menneskene her.

Kurslærerne oppsummerer helgen slik:

Det er motiverende å jobbe med så dyktige og engasjert ungdom som vil klubbene sine så godt. Nå er det opp til klubbene å støtte opp, følge opp, og spørre om de trenger hjelp.

Vi takker kurslærere og deltakere for en flott helg.

Det blir spennende å høre hvordan det har gått med ungdommene når vi møtes igjen til siste samling.

Vi ønsker våre unge ledere lykke til med handlingsplan og praksisperiode!

X