go up

Årets ildsjel 2021- de nominerte er klare!

Fristen for å nominere har gått ut og vi takker for alle flotte bidrag! Juryen har nå tatt sin avgjørelse og valgt ut tre finalister i kategorien Årets ildsjel 2021.

Prisen deles ut til en person som har utmerket seg gjennom sitt engasjement og innsats for idretten. Prisen deles ut i stor takknemlighet til dem som med sitt frivillige arbeid bidrar med en solid innsats i NSFs klubber og er med på å skape idrettsglede. De nominerte er:

 

Tove-Katrin Åsen

Klubb: Ålgård Svømmeklubb

Den nominerte har sjonglert rollen som frivillig, ulønnet arbeid i klubb ved siden av studier, vellagsleder, medeier i utelivsbransjen og morsrollen for to barn.
Hun har lagt ned utallige timers arbeid for å dra i gang barnehagesvøm og søknader om sponsorer og midler.
Hun har delegert oppgaver knyttet til trenere og instruktører på en forbilledlig måte samtidig som hun spontant og sporty har stilt opp for andre trener og instruktører ved sykdom eller annet fravær.
Er per dags dato et viktig talerør mot kommunen i kampen for å bygge nytt svømmeanlegg i Gjesdal.
Har flere ganger stilt opp i lokalavisa (www.gbnett.no) for å sette svømmesporten på agendaen og få frem klubbens beste sider.

 

Bjørg Rasmussen

Krets: Hordaland Svømmekrets

Den nominerte var en av stifterne av Åstveit Svømmeklubb i januar 1974. Her hadde hun i 20 år ulike verv: Klubbleder i mange år, styremedlem, instruktør (lisens som C trener), leder av svømmeutvalget, medlem av valgkomiteen og leirkomiteen, svømmedommer samt revisor. Hun er pr i dag æresmedlem i klubben.

Bjørg arrangerte hvert år sommer- og vinterleirer i inn- og utland og var selv alltid med. Hun var også med da babysvømming ble aktuelt. Hun var med å arrangere Landsfinale/NM for psykisk utviklingshemmede, de gangene Bergen hadde arrangementet.
Da det ble aktuelt å spisse elitesatsingen hos svømmeklubbene, ble Bergensvømmerne en realitet (Hansasvømmerne i de første årene). Bjørg har vært mangeårig styremedlem og medlem av valgkomiteen.

I Hordaland Svømmekrets har hun i en årrekke vært engasjert som styremedlem, i Trimutvalget. Hordiade-komiteen, Stevneutvalg og er fortsatt leder av kretsens valgkomite. Hun har også vært reiseleder for kretsens lag.

Bjørg har vært både leder og medlem av domsutvalget i Norges Svømmeforbund i perioden 1991-2010. Hun mottok kongens fortjenestemedalje 16.06.2010 som idrettsleder.

 

Giuseppe Panzella

Klubb: Vika Idrettsforening – vannpolo

Giuseppe har vært en ildsjel i norsk vannpolo siden han flyttet til Norge i 2013. Han har vært vannpolotrener i Vika IF. Han er kompetent, tålmodig og et godt forbilde for egne utøvere.

Nasjonalt har Giuseppe bidratt til å løfte norsk vannpolo på så godt som alle nivåer. Han stiller alltid forberedt, og formidler kompetanse tilpasset mottaker og omstendigheter. Han har vært en sentral bidragsyter for å utvikle minipolo, Trener 1, og dommerutdannelse. Han stiller også opp som foredragsholder på NSFs konferanser og holder økter for hele Norges vannpoloungdom på Vannpolohelga på Hamar.

Giuseppe sitt bidrag har vært uvurderlig i en periode der vannpolo ser en sterk vekst blant de yngste, og et frafall blant de eldre. Som brobygger og formidler, har han løftet kompetansen til hele miljøet, og levert meningsfylt budskap til den enkelte. Dette ble tydelig under Trener-/leder konferansen i 2019 der deltakerne var både nybegynnere og internasjonale stjerner. Giuseppe fikk med seg alle og skapte en tilhørighet, og troverdighet, til norsk vannpolo som vi fortsatt merker blant deltakerne i dag.

Giuseppe er ildsjelen som man alltid kan stole på og som ser alle. Han har kompetanse innen alle områder av vannpolo, og har delt av denne for å holde hjulene i gang og løfte andre engasjerte. Uansett bakgrunn, og kompetansenivå, vil Giuseppe se deg og gi relevante tilbakemeldinger innen vannpolo. Giuseppe kan også trekke seg tilbake, og la andre komme til ordet. Han jobber uselvisk og målrettet for å fremme idretten og utøverne. Han viser respekt og stiller krav, og har alltid et glimt i øyet.

 

 

Prisen «Årets ildsjel» blir delt ut lørdag kveld 28. august på Trener/Lederkonferansen 2021.

 

X