go up

Åpen Parasamling utsatt

Med bakgrunn i de nye regler og retningslinjer som er gitt, både nasjonalt og for Oslo, er vår årlige samling for parasvømmere ikke mulig å arrangere som planlagt 27.-29. november.

For oss i Svømmeforbundet er Åpen parasamling et årlig høydepunkt og en av våre viktigste årlige møteplasser. Vi vet også at dette er en samling som betyr mye for mange utøvere. Vi håper og tror at samlinger vil bli mulig igjen fra vinteren og er i gang med å se på datoer for nye samlinger.

Digital samling 28. november
I løpet av våren ble vi gode på å digitale alternativer! Vi legger derfor opp til litt digital aktivitet lørdag formiddag, den 28.11  – planen er basistrening og et aktuelt tema. Det er her lov å komme med ønsker fra både utøvere og trenere😊
Nærmere informasjon og invitasjon kommer!

Nye samlinger
Svømmeforbundet håper det blir mulig å gjennomføre samlinger igjen til vinteren og vi planlegger to parasamlinger i første halvår 2021, samt samling i november. Dette vil være samlinger for alle parasvømmere, med håp om at også trenere kan være med. Foreløpige datoer som er satt er:
– 19.-21. februar
– 9.-11. april
– 26.-28.november

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om disse samlingene.

Klassifisering
Klassifisering av nye utøvere planlegges til en eller begge samlinger første halvår, samt at det blir klassifisering som vanlig på samling siste helg i november 2021.

Spørsmål?

Ta kontakt med Kristin Homb i Svømmeforbundet, kristin@svomming.no om det er spørsmål om samlingen eller parasvømming generelt.

X