go up

Åpen Parasamling 2019

Har du lyst til å bli å bli bedre kjent med svømming? Og lyst til å trene sammen med våre landslagsvømmere?

Da er Åpen Parasamling svømming i Oslo 29. november til 1. desember noe for deg!

Skjema for påmelding Parasamling 2019. Sendes til kristin@svomming.no innen 8. oktober.

Åpen Parasamling er samling for utøvere med syn, – hørsels, – og bevegelseshemning – der nye, etablerte og våre beste svømmere møtes til felles trening, læring og inspirasjon.

Vi ønsker å invitere både svømmere som er godt etablerte i klubb og nye svømmere som er nysgjerrige på hvordan en kan bli bedre. Du som er med må være forberedt på flere treningsøkter i løpet av helgen. Alle svømmere som er i gang i klubb skal ha med trener slik at trener kan ta med kunnskap tilbake til klubbtrening.

Du som utøver kan være med fra det året du fyller 12 år.

Med en slik felles samling håper vi å kunne bidra til økt kunnskap om svømming og trening, men også inspirere og motivere for videre svømmetrening. Vi oppfordrer også utøvere og trenere til knytte kontakter og utveksle erfaringer i løpet av samlingen. Kanskje kan utøvere og trenere avtale felles stevner å være med på – eller der det er praktisk mulig kan klubber avtale noen felles treninger.

Opphold i Oslo

Vi har reservert rom på Olympiatoppen Sportshotell, ved Sognsvann. Alle måltider vil også være her. Svømmere skal fortrinnsvis bo på dobbel- eller trippelrom. For trenere vil det være dobbeltrom så langt dette lar seg gjøre. Vi oppfordrer til at utøvere reiser uten foresatte. Har du behov for ledsager, må du ha med dette selv. Ta da kontakt med undertegnede.

Kostnader

Utøvere som er med på sin første samling
Svømmeforbundet dekker kostnader til opphold og trening, samt 50 %, inntil
kr 1500,- for fly/togbilletter (kvitteringer må sendes inn).

Svømmere som har vært med tidligere

Utøvere som har vært med tidligere, betaler kr 750 for å være med på samlingen. Beløpet faktureres i etterkant av samlingen. Reise bestilles og betales av den enkelte utøver/klubb.

Trenere

NSF dekker reise (reise til/fra flyplassen eller togstasjon må dekkes av klubb) og opphold for trenere. Reiseregning med kvittering må sendes inn rett etter samlingen for refusjon.

Foresatte og ledsagere

Vi oppfordrer til at utøvere reiser uten foresatte, men om det er foresatte som vil være med, bestiller vi rom så lenge det er ledig kapasitet. Foresatte blir fakturert for faktiske kostnader ifm oppholdet.

For utøvere som har BPA eller av andre grunner er helt avhengig av assistent/ledsager for å kunne være med på samlingen, er det en egenandel på
kr 750 for assistent/ledsager. Vi har ikke mulighet til å dekke reise for ledsagere.

Reise

Alle skal i utgangspunktet bestille reise til og fra samlingen selv, men NSF er behjelpelig med bestilling, om det er ønskelig.
Vi oppfordrer til å bestille fly så tidlig som mulig, for å holde kostnader nede.
Ta kontakt om det er noen spørsmål.

Program

Samlingen starter fredag 29. november på ettermiddagen og avsluttes søndag 1. desember etter lunsj. Trening og øvrig program vil foregå på Toppidrettssenteret (Olympiatoppen) og Norges Idrettshøgskole. Programmet vil inneholde 3 økter i bassenget og 2 økter med styrke/basistrening. Det vil også bli informasjon fra Svømmeforbundet.

Nærmere informasjon og endelig program om samlingen sendes ut sammen med bekreftelse på deltakelsen.

Påmelding

Klubber/svømmer som ønsker å melde seg på må sende inn skjema på siste side innen 8. oktober. Skjema sendes på e-post til Kristin Homb i Norges Svømmeforbund på e-post kristin@svomming.no

Sportslige ansvarlige for samlingen er landslagstrener Morten Eklund, sammen med Tone Gundrosen og Richard Hoe Skog. Undertegnede har ansvar for alt det praktiske i forbindelse med samlingen.

 

Klassifisering bevegelseshemmede

Det vil være klassifisering av svømmere med bevegelseshemning.

  • ALLE utøvere som skal reklassifiseres, vil bli kontaktet av NSF.
  • NYE utøvere som enda ikke er klassifisert, må melde fra om dette så snart som mulig og senest inne påmeldingen.

 

Alle som skal klassifiseres, må sende inn medisinsk dokumentasjon på diagnosen.
Les mer om klassifisering på NSF sin hjemmeside: https://svomming.no/forbundet/parasvomming/klassifisering-2/

 

Spørsmål?
Ta kontakt med Kristin Homb i Norges Svømmeforbund, kristin@svomming.no

X