go up

ÅM 2013 kan arrangeres i et anlegg uten utsvømmingsbasseng

31. januar skrev vi om tildelinger av mesterskap i 2013. I den forbindelse har følgende arrangement har ikke fått noen søkere for 2013: LÅMØ midt, LÅMØ sør, ÅM, og Landsstevne. Interesserte tekniske arrangører best ta kontakt med SVU ved Janne Gro Rasmussen på mail. Det åpnes nå for at ÅM kan arrangeres i et anlegg uten utsvømmingsbasseng. Søknadsfrist: Søndag 26. februar.

X