go up

68% kvinner på årets Trener 2 kull!

15 av 22 av deltakerne på årets Trener 2 kull i svømming er kvinner! Dette er en sterk økning fra tidligere år.

I 2018 var det 3 kvinner og 10 menn, og 2019 var det 6 kvinner og 7 menn. Vi er også glad for at deltakerantallet er høyere enn noen gang. NSF har god kjønnsbalanse i sin medlemsmasse, men på trenersiden ser det annerledes ut. Statistikken viser at jo lengre vi beveger oss opp i nivå, desto færre og færre kvinner finner vi.

Norges Svømmeforbund har søkt om og fått midler fra FINA til prosjektet kvinnelige trenere. NSF ønsker blant annet å trekke flere kvinner til utdanningsnivåene Trener 2 og Trener 3. NSF ønsker også å gi mer kunnskap til ledere og trenere i klubber, på tema kultur, rekrutteringsprosesser, og kjønnsbalanse. NSF ønsker også å fortsette med “Trenernettverket for kvinner”, hvor trenere uformelt kan møtes, få påfyll av kunnskap, bli kjent, utveksle erfaringer, finne motivasjon og inspirasjon av andre trenere.

Vi håper dette kan være med på å bidra til at vi beholder flere kvinner i trenerrollen og at vi vil se flere og flere kvinner på høyere trenernivå.

 

Foto: Norges Idrettsforbund

X