go up

3 dager igjen av samordnet rapportering – 101 klubber har ikke rapportert aktive medlemmer

Søndag 30.april er fristen for alle klubber til å gjennomføre samordnet søknad og rapportering. 3 dager før fristen er det hele 101 av NSFs medlemsklubber som ikke har registrert aktive medlemmer.
I tillegg har 41 klubber som har registrert tall på aktive glemt å ta med voksne aktive medlemmer:

Leder, trenere, dommere, instruktører, styremedlemmer og andre med en fast oppgave i klubben skal telle som aktivt medlem (såfremt de er medlemmer av klubben – og det bør de jo være).
Har klubben ført opp 0 aktive i aldersgruppen 20-25 år, og 26 år og eldre- både for kvinner og menn – ja, da har dere glemt å ta med de med verv/fast oppgave.
Klubber merket med rosa i den detaljerte oversikten som er linket lenger ned i artikkelen må sjekke tall på aktive voksne (noen også for yngre personer).

Personer med funksjonsnedsettelse
Under registreringen av tall for aktive, så er det egen kolonne for personer med funksjonsnedsettelse som har deltatt på aktivitet.
Vi ber klubbene om å være nøye med å rapportere tall også her.

 

Se detaljert oversikt over aktive medlemmer pr 27.april kl. 12.00 her.

X