go up

Trenerkurs Vill i vann vår 2016

Det blir arrangert Trenerkurs Vill i vann i Oslo søndag 19. juni 2016 kl. 10.00-19.00.

Teoridelen av kurset gjennomføres på UBC på Ullevål stadion, og bassengdelen gjennomføres på Sogn Bad.

Målgruppen er ungdommer og voksne som ønsker å bli trenere for Vill i vann eller generelt øke sin kompetanse som trener. Deltakerne må ha gjennomført Trener 1 eller videregående instruktør. Deltakere som ikke har gått gjennom Trener 1 må gjennomføre e-læring (del 1) i forkant av del 2. Alle deltagere må også gjennomføre Vill i vann e-læringsmodul i forkant av kurset. Man kan delta fra fylte 16 år. Deltakeren må representere en klubb i Norges Svømmeforbund. Deltakeravgift kr. 500,-. Klubben blir fakturert i etterkant av kurset.

Trenerkurset har som mål å gjøre treneren i stand til å skape et variert og morsomt aktivitetstilbud for barn og unge i regi klubben. Etter endt modul skal deltakeren: • Ha god forståelse for bakgrunn, hensikt og mål for konseptet Vill i vann • Kunne planlegge ved bruk av en årsplan og øktplaner for de ulike Vill i vann grupper • Kunne planlegge og gjennomføre kreative og mestringsorienterte Vill i vann- økter • Ha grunnleggende kjennskap til grunnfundamentet og kjerneøvelser for de ulike vannidrettene svømming, vannpolo, synkronsvømming og stup. • Forståelse for at deltakere kan ha ulik motivasjon for deltakelse i Vill i vann

Les mer om Vill i vann trenerkurs.

Påmelding: via minidrett.

Spørsmål: ta kontakt med NSF ved Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no

X