go up

Denne listen viser NSFs godkjente voksenopplæringskurs (VO-kurs).


 


Ved å klikke på kurskoden, vil du få frem en oversikt over innholdet i kurset.


Oversikten viser kurskode, kursnavn og timetall.


 SVØMMING

   
 

TRENER-I SVØMMING


96


Elementer:

   

K4500T1021


BEGYNNEROPPLÆRING


32


K4500T2011


VIDEREGÅENDE OPPLÆRING


32


K4510T2021


BEGYNNENDE TRENING SVØMMING


32

     

K4510T2031


TRENER-II SVØMMING


60


K4510T3011


ETTERUTDANNING TOPPTRENERE I SVØMMING


15


K4500T1011


BABY- OG SMÅBARNSINSTRUKTØR


32


K4500S1011


SVØMMEOPPLÆRING VOKSNE


20

K4500S1031 SVØMMEOPPLÆRING VOKSNE – GRUNNLEGGENDE

12


K4500T1031


GRUNNKURS VANNGYMNASTIKK


36


K4510D1011


KRETSDOMMER SVØMMING


15


K4510D2011


FORBUNDSDOMMER SVØMMING


15

     

STUP

   
 

TRENER-I STUP


 


Elementer:

   

K4500T1021


BEGYNNEROPPLÆRING


32


K4520T2021


VIDEREGÅENDE OPPLÆRING STUP


21


 


BEGYNNENDE TRENING STUP


 


K4520T2011


TRENER-II STUP


60


K4520T3011


ETTERUTDANNING TOPPTRENERE I STUP


15


K4520D1011


KRETSDOMMER STUP


15


K4520D2011


FORBUNDSDOMMER STUP


15

     

SYNKRONSVØMMING

   

K4530T1011


AKTIVITETSLEDER SYNKRON


20


K4530T1021


TRENER-I SYNKRON


48


K4530D1011


KRETSDOMMER SYNKRON


20


K4530D2011


FORBUNDSDOMMER SYNKRON


20

     

VANNPOLO

   

K4540T1011


AKTIVITETSLEDER VANNPOLO


20


K4540T1021


TRENER-I VANNPOLO


55


K4540D1011


DOMMER-/SEKRETÆR VANNPOLO


20

     

LIVREDNING

   

M4500S1051


NORSK GRUNNKURS I FØRSTEHJELP


6

K4500S1021 LIVREDNING

14

     

LEDERKURS

   

K4500L1021


SKOLERING TILLITSVALGTE


15


K4500L1031


SKOLERING TRENER/DOMMER/LEDER


15


 


 


 

X