go up

 


Endringer:


Kurset Begynnerinstruktør erstatter kurset Begynnende opplæring.


Kurset Videregående instruktør erstatter kurset Videregående opplæring.


Kurset Ungdomstrener erstatter kurset Begynnnede trening.


 


Disse tre kursene utgjør Trener-I kompetanse.


 


Kurset Juniortrener erstatter Trener-II kurset.


 


De som har tatt kurset Begynnende opplæring kan gå videre på Videregående instruktør osv.


 


Utdanningsstigen (instruktør/trener)


 


På ledersiden har NSF kurs som kretsdommerkurs, forbundsdommerkurs og kurs innen Førstehjelp/HLR, livredning.


 


Se www.idrettskurs.no for innhold og krav til deltakelse på kursene. På denne siden kan du også søke etter fellesidrettslige kurs.


 


 

NSF har endret på kursstigen for svømming.

X