go up

Juniorlandslaget skall samla de bästa utövarna i aktuell ålder.


 


Juniorlandslaget skall ge utövarna värdefull erfarenhet i att delta i tävlingar utanför Norges gränser, med bättre konkurrens än den de är vana vid i Norge. Juniorlandslaget skall vara en springbräda mot en karriär i Seniorlandslaget, och ge motivation för att på sikt satsa på en internationell sådan.


 


Elitsatsningen i Norsk Simning startar med ungdoms- och juniorsimningen. Detta innebär inte att vi tar över ansvaret från klubbarna. Hemmaklubben och dess tränare är den viktigaste delen i simmarens framtid. Målet med verksamheten är att utveckla, utbilda, stimulera aktuella simmare att kunna prestera mer och nå framgång på nationella och internationella mästerskap. Allt arbete sker givetvis i samarbete med norska tränare på hemmaplan. Lägren och tävlingarna är ett verktyg för simmaren att utveckla sin simning. De är även till för att motivera och inspirera för den fortsatta satsningen. Samtidigt är lägret ett sätt för våra juniorer och ungdomar att skapa ett viktigt socialt kontaktnät utanför den egen hemmaföreningen.


 


Varför?


 


Det är känt att vid nationella och internationella mästerskap är den fysiska och psykiska pressen stor på en idrottsman och -kvinna. För att prestationen skall bli enligt den egna målsättningen är förberedelsen oerhört viktig. Juniorlandslaget skall ge möjlighet till tränare och simmare att förbereda sig för det viktiga som komma skall. Att höja prestationsnivån vid de förberedande landslagslägren samt vid de nationella och de internationella mästerskapen. Att verka för att simmaren kommer väl förberedd till vad som möter dem vid mästerskapen.


 


Norska Simförbundet anser att i denna viktiga ålder kan en otroligt bra insats göras för att utveckla norsk simning. Åldern som vi vänder oss till är jenter (12), 13, 14, 15 år  och guttar (14), 15, 16, 17 år. Vår förhoppning är att de simmare som får möjligheten att delta vid internationella mästerskap skall ha medverkat vid ett flertal av dessa läger och mindre tävlingar innan den internationella premiären. Även de flertalet övriga simmarna skall ha haft stimulerande helger som leder till en fortsatt satsning gentemot sin individuella målsättning. Det är viktigt att simmare som ingår i landslaget har genomgått denna process. Då det är det enda centrala utbildningsprogram som erbjuds för junior- och ungdomssimmarna.


 


Att utbilda sig att träna och prestera i ny miljö, med nya tränare samt nya ålderskonkurrenter.


 


Vi skall tillsammans eftersträva hög kvalité och innehåll som simmaren senare skall ta med sig som en erfarenhet att reflektera över.


 


Välkommen till Juniorlandslaget!


 


Thorbjörn Holmberg
Juniorlandslagstränare


 


 

X