go up

Vill i vann

«Vill i vann» er et breddeaktivitetstilbud for barn og unge med fokus på mestring og progresjon, miljø og samhold. Vill i vann er et alternativt aktivitetstilbud til klubbens trenings- og konkurransepartier for barn og unge som liker å være i vann men nødvendigvis ikke ønsker konkurrere aktivt. Hensikten med Vill i vann er å holde barn og unge er lengre i svømmeklubbene.

Les mer om Vill i vann her.

 

Om trenerkurset

Kurset skal gi treneren grunnleggende forståelse for kjerneøvelser og progresjon i de ulike svømmeidretter. Det legges vekt på hvordan man skaper best mulig allsidig aktivitet og det å skape et positivt miljø og samhold for barn og unge.

 

Målgruppen er ungdommer og voksne som ønsker å bli trenere for Vill i vann eller generelt øke sin kompetanse som trener. Man kan delta fra fylte 16 år. 

Deltakerne må ha gjennomført videregående instruktør eller Trener 1. Deltakere som ikke har godkjent Trener 1 må gjennomføre e-læring i forkant av trenerkurset. E-læringen er en del av Trener 1 utdanningen, og tar ca 10-12 timer. 3 E-læringsmoduler må gjennomføres; 

  • Aldersrelatert trening
  • Trenerrollen
  • Barneidrettens verdigrunnlag

Link til e-læring; https://kurs.idrett.no/course/index.php?categoryid=2 

Deretter skal deltakerne kjapt igjennom en forberedelse til Vill i vann kurset. 
Les mer om innholdet i Vill i vann trenerkurset på NSFs Utdanningsweb.

Kursbevis fra alle 4 e-læringer skal sendes til cathrine@svomming.no senest 4 dager før kursstart.

Neste trenerkurs:
Lørdag 16.januar 2016
Hvor: Skjetten svømmehall, på Skjetten utenfor Oslo 

Adresse: Skjettenveien 78, 2013 Skjetten 

Tid: kl. 09.30-19.00. 

Påmelding: via minidrett.no. Link til siden her.

Opptil 30 deltakere. Klubber med Vill i vann vil prioriteres.

Ta med matpakke til lunsj. Deltagere får servert kaffe og frukt. 

Spørsmål?
Ta kontakt med Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no, tlf: 92461659

NSF har utarbeidet et allsidig aktivitetskonsept for barn og unge kalt Vill i vann. «Vill i vann» er et for barn og unge med fokus på mestring og progresjon, miljø og samhold. Vill i vann er et breddeaktivitetstilbud for barn og unge som liker å være i vann men nødvendigvis ikke ønsker konkurrere aktivt, som et alternativt aktivitetstilbud til klubbens trenings- og konkurransepartier. Flere klubber er igang med Vill i vann. Se liste under for informasjon om trenerkurs.

X