go up

 

1. Politiattester – se NIF sin informasjonsside her


Hvis det er klubber som ennå ikke har forberedt seg på ordningen med politiattest, så begynner det å haste. Det er NIF gjennom den lokale idrettskrets som følger opp at klubbene får dette på plass.Se NSFs informasjonsartikkel her.

 

 

2. Registrering i Frivillighetsregisteret (for særidrettsklubber)
– se NIF sin informasjonsside her

Registreringen er forholdsvis omfattende, men gir lettjente penger til klubben – derfor anbefaler vi ta klubben tar seg tid til å gjøre registreringen. Se NSFs informasjonsartikkel her.

 3. Idrettsregistreringen


NIF ønsker at flest mulig klubber registrerer seg i Frivillighetsregisteret, og vil ha fokus på å hjelpe klubbene med dette. Derfor vil idrettsregistreringen starte senere enn vanlig. Registreringsperioden vil i 2009 være 21. januar 2009 til 25. februar. Se NSFs informasjonsartikkel her.

 

 

 
Vi vil minne klubbene om to veldig viktige og aktuelle saker; nemlig ordningen med politiattest, og registrering i Frivillighetsregisteret: Hvis det er klubber som ennå ikke har forberedt seg på ordningen med politiattest, så begynner det å haste. Når det gjelder registrering i Frivillighetsregisteret (for særidrettsklubber), så er den forholdsvis omfattende, men gir lettjente penger til klubben -derfor anbefaler vi at klubben tar seg tid til å gjøre registreringen. For å ha kapasitet til å hjelpe klubbene med registreringen i Frivillighetsregisteret, så har NIF utsatt idrettsregistreringen, slik at den først begynner 21. januar.

X