go up

Lokale aktivitetsmidler (LAM) skal være en grunnstøtte til medlemsbaserte lokale lag og foreninger.

Midlene skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltakelse og frivillighet.

Det er det enkelte idrettsråd i hver kommune som bestemmer tildelingskriteriene. Mange av idrettsrådene tar utgangspunkt i aktivitetstallene som er rapportert inn gjennom idrettsregistreringen i januar/februar.


Det er derfor viktig at NSFs medlemsklubber synliggjør aktiviteter ovenfor det lokale idrettsrådet, og er aktive og deltar på de møter idrettsrådet skal ha rundt fordelingen av de lokale aktivitetsmidlene.Mer informasjon på Norges idrettsforbund sine internettsider

 


 


 


 


 


 
 


 


 


 

Kultur- og Kirkedepartementet har nå tildelt idrettsrådene over 125 millioner kroner, som er fordelt etter folketall i kommunen. Dette er lokale aktivitesmidler 2007 (LAM) som i sin helhet skal gå til idrettslagene, spesielt med tanke på aktiviteter for barn, ungdom og funksjonshemmede. Dette skal idrettsrådet fordele på sine lag etter beslutning i plenum.
Vi oppfordrer Norges Svømmeforbunds medlemsklubber om å være aktive overfor idrettsrådet i kommunen, slik at man kan være med på å påvirke tildelingskriteriene.

X