go up

Det gjøres oppmerksom på at påmelding og innbetaling til banketten SKAL gjøres samtidig med påmeldingene – og fristen er altså gått ut.


For å sjekke om din klubb er påmeldt på banketten kan du sjekke ut http://www.askersvom.no/masters/bankett.html
Er dere ikke meldt på så ta kontakt med arrangøren umiddelbart, for det vil sannsynlig IKKE være mulig å ordne billett under selve stevnet!


 


  


 


 


 

Som nevnt er det påmeldt 402 deltakere, men arrangøren har kun fått bankettpåmelding til 283 personer. Av erfaring vil de aller fleste delta på banketten og derfor mistenker vi at noen klubber har glemt å melde seg på banketten selv om de har tenkt å være med.

X