go up


Drammen svømmeklubb har nå flotte treningsomgivelser i Drammensbadet, og har greit med plass i bassenget. Konkurransegruppa har mulighet for inntil 7 treningsøkter i uka.
Lønn etter avtale på bakgrunn av kvalifikasjoner.En kort søknad med formelle kvalifikasjoner og erfaring sendes eilin.ekeland@fysio.no innen 1. august. Personlig egnethet vil bli vektlagt.Spørsmål kan rettes til Eilin Ekeland, 41 55 90 30


 


 

Vår hovedtrener vil dessverre bli sykmeldt fra 14. august og minimum 3 mnd.
Vi ønsker derfor en fast vikar som kan gå inn i denne rollen størstedelen av høsten, kanskje fram til nyttår. Oppgavene vil være å ha hovedansvaret for konkurransesvømmerne (ca 20 stk) og veiledningsansvar for trenere og instruktører på lavere partier. Det innebærer ca 10 timer i svømmehallen pr uke, pluss deltakelse på en del stevner, møter med svømmere, og delta i sportslig utvalg.

X