go up

Vestbyen IL svømming er lokalisert i Trondheim og har sine treninger og svømmekurs i Husebybadet på Saupstad. Klubben tilbyr 800 svømmekursplasser årlig og har 15 instruktører med godkjent instruktørutdannelse fra Norges Svømmeforbund (NSF). Klubben søker nå etter svømmeskoleansvarlig i 40% stilling. Søknadsfrist 1. november. Se annonse her.

X