go up

 Møteledelse

 Utgangspunkt for styremøter etc word
 Styremøteplan – fra Madla word


Møteledelse: Systematikk og planmessighet i alt fra forberedelser til gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med en organisasjons møter, vitner om profesjonalitet, gjør hverdagen enklere og sikrer at formalitetene ivaretas.


 Årsmøte


 Maler for forberedelser, gjennomføring, protokoll etc for årsmøte – NIF

 link
 Eksempel på årsberetning fra Kolbton 2009  Pdf


 Arbeidsgiver


Utgangspunkt medarbeidersamtale – Tromsø SK

 her
Medlemsskap og info fra NHO Idrett  link


 Lover og regler

 Basis lovnorm  – utgangspunktet for vedtekene i en svømmeklubb  link

 Lover og regler i NIF


 Regnskaps og revisjonsbestemmelser

 link


 


Nyttige linker: 

Her vil du finne administrative hjelpemidler som kan være til praktisk nytte i det daglige arbeidet ute i klubben. Noe kan sikkert brukes direkte, men det anbefales at klubben bearbeider og tilpasser utgangsmalene til akkurat deres klubb og situasjon.


 


Se forøvrig Idebanken (under klubbutvikling i venstremenyen) for tips og eksempler ang virksomhetsplan, strategiplaner, oppbygging av Norges Svømmeskole etc.

X