go up

Vi vil etter hvert legge ut endel stoff fra noen av foreleserne som var på konferansen.

I helgen ble årets Trener- Lederkonferanse arrangert, og tilbakemeldingene fra deltakerne tyder på at mange var godt fornøyd med forelesere og innhold i konferansen.

X