go up

NSFs daglig leder nettverk var samlet i Oslo 15 og 16.oktober. 10 deltakere fra 8 klubber var samlet for input, diskusjon og erfaringsutveksling. Dette er den andre samlingen i 2013, samt at det igjen planlegges en studietur til Danmark i desember (sammen med styretrepresentanter fra landslagsklubber). Høsten samling hadde fokus på funksjonshemmede, medarbeidersamtale og arbeidsverktøy for daglig leder, i tillegg til masse erfaringsutveksling. Informasjon om nettverket og presentasjoner etc blir lagt ut her.

X