go up

NSF har den glede å invitere til Kompetansehelga 2014 lørdag 22-søndag 23.mars på Thon hotel Oslo Airport. Samlingen er en videreføring av «Forum for svømmeskoleansvarlige» og «lederforum» fra mai 2013. Programmet vil i 2014 være 5 delt; forum for svømmeskoleansvarlige, forum for hovedtrenere, lederforum, lederkurs og anlegg. Sett av datoene. Følg også med på Konferansesidene hvor du vil finne lenke til påmeldingen, praktisk informasjon, deltakerlister og oppdateringer på program og faglig innhold. Les foreløpig invitasjon.

X