go up

I november 2006 inngikk Det Europeiske svømmeforbundet (LEN) og UNICEF Europa  et  partnerskap med fokus på FNs Tusenårsmål nr. 7, og da spesielt å sørge for at fler barn får  tilgang på rent drikkevanne og bedre sanitære forhold.


Norges Svømmeforbunds samarbeid med UNICEF Norge tar utgangspunkt i samme målsetning. Vi fokuserer på samme element -VANN! Derav kommer også navnet på vår felles aksjon; “Vann – kilden til liv”. Vi er glade for denne muligheten til å bidra med noe litt utenfor vår lille svømmeverden.

Gjennom aksjonen skal det samles inn penger til et spesifikt vannprosjekt i det afrikanske landet Malawi. Malawi er ett av de tettest befolkede landene i Afrika og har høy barnedødelighet. 700 000 barn er foreldreløse mye grunnet at over 14% av befolkningen er smittet av HIV.
En tredjedel av innbygerne mangler også rent drikkevann og gode sanitærforhold, og det er dette prosjektet skal bidra til å bedre. Målet for UNICEF og myndighetene i Malawi er at innen 2011 skal minst 80% av befolkningen ha tilgang til rent vann innenfor en avstand på 500 meter og minst 70% av befolkningen på landsbygda skal ha tilfredsstillende sanitærforhold.
For å oppnå dette vil man borre 50 nye brønner med håndpumpe og lage sanitæranlegg.


 


Man skal ha fokus på at vannbrønnene og de nye sanitæranleggene skal ha en nærhet til landsbyskolene. Håpet er at både voksne og barn skal holde seg mer friske og bruke mindre tid på vannhenting. På den måten kan de følge mer undervisning og også være mer aktive på fritiden, med lek og idrett.


Det er også lagt opp til undervisning av både barn og voksne i hygiene for ytterligere og bedre de sanitære forholdene. Det legges også opp til at lokalbefolkningen selv får opplæring i å holde vannpumpene ved like og reparere dem.


 


Borring etter vann og innstallering av én håndpumpe vil i Malawi koste ca. 27500 NOK, mens konstruksjon av latriner og håndvasksystem til én skole vil koste 21000 NOK. Det skal altså ikke så mye til for å skape store forbedringer for veldig mange mennesker.


Link til UNICEF og NSFs felles giverside finner du her.
Penger kan også settes inn på Unicefs giverkonto; 1644 04 09400.
Merk med “Norges Svømmeforbund.


Takk for bidraget!     


                                   


 


 


 

X