go up

Valgkomitéen i Norges Svømmeforbund presenterte følgende kandidater til utvalg og komitéer for Svømmetinget 2013 den 12. april. Dokumentet er oppdatert 15. april med grundig presentasjon av alle kandidatene.

X