go up

 


Valgkomiteen i Norges Svømmeforbund
Leder: Trude Halvorsen – trud-hal@online.no – mobil 916 91 499.
Medlem: Annicke Bergh Monsen – annbe-mo@online.no – mobil 922 37 372.
Medlem: Tor Arne Pedersen – tap@scanergy.no – mobil 488 95 692.
  


 


 

Norges Svømmeforbund arrangerer Ting våren 2013. Valgkomiteen i NSF er godt i gang med sitt arbeid, og ber om navn på aktuelle kandidater til verv. Se «les mer» for å se kontaktinformasjon til medlemmene i valgkomiteen.

X