go up

En langsiktig plan, over flere år, kalles for veiledende utviklingstrapp. Den viser treningsinnhold, -mengde, -struktur, -metoder etc for flere år (se figuren til høyre).


 


Den veiledende utviklingstrappen starter med første treningsår, og går over åtte til ti år. Den tar utgangspunkt i arbeidskravene. På bakgrunn av den veiledende utviklingstrappen lages de indviduelle planene for et år (kortsiktig utviklingstrapp), eller for en olympiasyklus på fire år (langsiktig utviklingstrapp).


 


Utviklingstrappen er inndelt i fire treningsetapper:  1. Motorisk basisopplæring
  2. Basistrening
  3. Oppbyggingstrening
  4. Elitetrening

 


En veiledende utviklingstrapp bør ligge til grunn for treningsprosessen i alle klubber. Den skal si noe om hva utøverne skal lære, trene og mestre fra første treningsår til de eventuelt befinner seg på elitenivå.


 


Av og til dukker det opp barn og ungdom i svømmeklubben som kommer “fra sidelinjen”. De fleste har liten eller ingen erfaring fra svømming, bortsett fra de kan svømme. Noen har deltatt i andre idretter, andre har ingen idrettslig bakgrunn. Som regel er dette barn i alderen 12-15 år. Det betyr at de ikke umiddelbart “passer inn” i en systematisk utviklingsstruktur som vist her. Klubben bør ha et tilbud også til slike utøvere, som er tilpasset deres forutsetninger. Det må følge rekkefølgen i treningsetappene, ikke alderen. Det betyr at disse barna/ungdommene må gå igjennom de samme læretrinnene som sine yngre treningspartnere. Avhengig av deres alder, og erfaring fra andre idretter, kan de klatre raskere i pyramiden. Hvordan og hvor raskt det skjer i praksis, avhenger av rammebetingelsene i klubben, og forutsetningene til den enkelte utøver. (Gjengitt fra boken “Svømmetrening” (Madsen/de Faveri, 2004).


 


NSFs utviklingstrapp er detaljert beskrevet i boken “Svømmetrening”, sidene 46-75. Til høyre har vi oppsummert skjematisk de fire treningsetappene, slik at man kan danne seg et raskt bilde av hva de ulike treningsetappene inneholder. Dette gir et godt utgangspunkt for å skape klubbens lokale utviklingstrapp, men bør sees i sammenheng med innholdet i boken “Svømmetrening”. Klikk på bildet for å laste ned utviklingstrappen i pdf-format.


 


Boken “Svømmetrening” får du kjøpt på Idrettsbutikken.


 


Her finner du mer informasjon om utviklingstrapper, fra Olympiatoppen.


 


Se idebanken for eksempler på utviklingstrapper i klubber.

X