go up


Klubber som er med i ”svømming i Nord”


Alta


Karasjok


Tromsø


Setermoen


Narvik


Harstad


Sortland


Fauske 


Les mer om prosjektet her: http://www.idrett.no/krets/troms/toppidrett/Sider/Sv%C3%B8mminginord.aspx


 


Prosjektet Svømming i Nord


Det er mulig å bli best i verden –og bo i Nord! Olympiatoppen Nord har som mål å bidra til å optimalisere treningshverdagen for ” morgendagens utøvere” – og trenere slik at det skal være mulig å utvikle seg til toppidrettsutøvere -og trenere her i nord. Som et tiltak i dette arbeidet er det initiert et utviklingsprosjekt i tett samarbeid med Norges Svømmeforbund og våre tre fylker Finnmark, Troms og Nordland. Kay- Arild Paulsen er av svømmeforbundet utpekt som regional kontaktperson i prosjektet. Kay – Arild er landslagstrener og følgelig den treneren som har best forutsetninger for å kjenne til referanser på treningsarbeid – og hva som skal til for å utvikle seg til nasjonal og internasjonal topputøver – og trener. Utviklingsprosjektet vil strekke seg over tre år. Målgruppen på utøversiden er at svømmerne skal ha klart NM kravet.


 Olympiatoppens definisjon av morgendagens toppidrettsutøvere: er de som på varierende alders- og prestasjonsnivåer i varierende aldredriver kvalitetsutvikling gjennom en langsiktig progresjonsplan som normalt vil føre fram til internasjonalt toppidrettsnivå. Vi har satt aldersgrense på 14 år i dette prosjektet 


 


Program


Fredag 18.januar • Kl 06-08. Utøvere: Trening i bassenget –utøver har klargjort oppgaver på forhånd. ( Kay Arild koordinerer dette ) Det utarbeides ” startliste” slik at alle vet når de skal være klare ca 15 min pr utøver. Videoanalyse med Johan Setterberg blir en del av treningen, samt oppfølging av mental trening
 • 09 -10 Basis trening, Kraft.
 • 13.00 Teknikkanalyse. De utøvere som har blitt filmet og de trenerne som er der; gjennomgang filming – vurdere den tekniske utførelsen – diskutere arbeidsoppgaver – og innlæring.
 • 15-16 : Alle Trenere/ utøvere: Innledning om teknisk trening, v/Johan Setterberg. Stakkevollan. Utøvere som kommer utenfra: Økt med filming og teknikk.
 • 16.00-17.00 Svømming, filming. Filming av øvrige utøvere. Alle trenere og utøvere
 • Kl 18-19.30 Felles: Utøvere, Trenere og ledere: Diskusjon og erfaringsutveksling om status og de prosesser som er gjennomført siden forrige samling.

  • Felles: Veien videre 2013,
  • Hvor ligger utfordringene
  • Hvor ligger det største potensialet
  • Hva kan vi forvente av hverandre?

 • Ca 19.30. Felles Middag på St.Elisabeth. Gi beskjed hvis dere IKKE skal ha middag.


 


Lørdag 19.januar – Lederprogram • Kl. 08- 10 Ledere: Klubbdrift. Hvordan kan vi drifte vår klubb bedre? Hvordan driftes de andre steder? Muligheter og utfordringer. Ved NSF og tidligere daglig leder. Og fokus på svømmeskolen.
 • Kl 10 – 12 ledelse.  Mål og virksomhetsplan. Veien videre for vår klubb
 • Ca 13 Oppsummering, og Lett lunsj


 


Lørdag 19. jan – trenere og utøvere
 • 07.45 – 08.45 Trenere (Stakkevollan): Refleksjon med Johan Setterberg angående videoanalyse og teknisk ferdighetsutvikling.
 • 08.45: oppvarming – konkurranse – trener – utøver relasjon – oppgavefokus – mental trening ( den enkelte trener ansvarlig for dette inn mot sin(e ) utøvere )
 • 10 -12 Utøvere: det blir filmet et og analysert et løp. Caoching etter løp. diskusjon og refleksjon om relasjon og kommunikasjon.
 • Kl 13.00 Lunsj og avslutning på OLT samlinga.


TeknikkanalyseFokus på svømmeskolen ved NSF ansvarlig Hanne-Guri Arnesen


 


 

Utøvere, trenere og ledere fra sentrale klubber i Nord Norge var i helga samlet i Tromsø. Samlingen var del av et utviklingsprosjekt i regi NSF og Olympiatoppen Nord. Selve ideen til samarbeidet og prosjektet var det klubbene som dro igang med. Samlingen hadde fokus på teknikkanlyse for utøvere og trenere og svømmeskole og ledelse for lederne. Givende for alle parter. Hvordan prosjektet blir tatt videre er nå opp til klubbene.

X