go up

Er dere en klubb melllom 200 og 700 medlemmer og ønsker å ta et steg videre til å bli enda mer aktiv og velfungerende klubb? Bli en av NSFs utviklingsklubber og løft klubbens ledelse, aktivitet og klubbdrift. Les om utviklingsklubb og søknadskriterier under klubbutvikling i venstremenyen. 3 klubber velges ut for 2015.
Søknadsfrist: 15.desember.

X