go up

Til stevner uten kvalifikasjonskrav kan man som tidligere benytte stipulert tid hvis man ikke har svømt aktuell distanse innenfor kvalifikasjonsperioden.

Til stevner med kvalifikasjonskrav må kravet være oppnådd innenfor siste 12 måneder for at utøveren skal være startberettiget.
 


  


 


 


 


 


 

Forbundsstyret i NSF har vedtatt en prøveordning fram til Tinget 2007 som innebærer at kvalifikasjonsperioden til stevner i svømming utvides fra 10 måneder til 12 måneder. Vedtaket gjelder fra den 25. mars 2006.
Dette betyr at man ved påmelding til stevner må benytte bestetid oppnådd siste 12 måneder.

X