go up

De seks utøverne er som følger:

Ina Kristine Pedersen, Moss

Elise Utne, Narvik

Dea Nykrem, BSC

Karoline B. Sanderud, Hamar

Alf Ole S. Davidsen, Sortland

Andreas D. Johnsen, Delfana

Vi gratulerer de uttatte så mye!

Spørsmål kan stilles til Juniorlandslagstrener Thorbjørn Holmberg, mobiltelefon 9099 9956.Juniorlandslagstrener Thorbjørn Holmberg har tatt ut seks utøvere som skal delta i ungdoms-OL i Paris som arrangeres i perioden 26. juli – 2. august 2003.

X