go up

 



Vill i vann vil være rettet mot barn og unge som synes det er gøy å være i vann og gjøre vannaktiviteter, men som ikke har motivasjonen til å trene for å konkurrere aktivt. ”Vill i vann” legger vekt på å utvikle en god grunnmotorikk og mestring, gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnas utviklingsnivå. Tilbudet er rettet mot unge som allerede har grunnleggende svømmeferdigheter, og ikke et tilbud for de som ønsker å lære å svømme. Av denne grunn retter man seg ikke mot de under 8 år.


 


Aktivitetstilbud skal følge retningslinjer i Norges Idrettsforbund “Idrettsskole”. Les mer om NIFs idrettsskole for barn og idrettsskole for ungdom.


 



Søker pilotklubber


NSF søker 4 pilotklubber som ønsker å være med å utvikle «Vill i vann». Klubbene vil være sterkt delaktig i utviklingen av «Vill i vann». Tildeling er basert på søknad.


 



Prosjektgruppe


Det vil etableres en prosjektgruppe med deltakere fra klubbene som skal utvikle «vill i vann» til å bli et nasjonalt aktivitetskonsept som enkelt kan igangsettes i klubber. Klubbene som søker skal ha med en person inn i denne prosjektgruppen. Det beregnes 3-5 møter i løpet av sesongen 2013/2014, samt noe arbeid mellom møtene.


 



Retningslinjer for søknad om Pilotklubb for «Vill i vann» 2013:



 • Klubben må være medlem av Norges Svømmeforbund
 • Klubben skal tilby Vill i vann fra høsten 2013. Det kan være Vill i vann 1 (målgruppe 8-10 år), Vill i vann 2  (målgruppe 10-12 år) eller Vill i vann ungdom (målgruppe 13-19 år), men klubben må i ha planer om å starte Vill i vann ungdom innen 2 år.
 • Den ansvarlige for Vill i vann i klubben skal være med i prosjektgruppen (delta i møter, noe arbeid kan beregnes)

 • Pilotklubbene er forpliktet til å være med i prosjektgruppa fra 1.august 2013 til 1.juni 2014



 • Klubbens styre skal bekrefte at de ønsker at klubben skal være med i utviklingen av Vill i vann (et styrevedtak er ønskelig, men siden det er litt kort frist ser vi at det kan bli vanskelig før 1.juli)


 



Pilotklubbene tildeles 20 000kr. Halvparten av midlene tildeles ved tildeling og resterende tildeles med bakgrunn i rapport våren 2014.


 




Søknader må inneholde:



 • Presentasjon av klubbens nåværende aktivitetstilbud
 • Plan for iverksetting av «Vill i vann» fra høsten 2013
 • Motivasjon til å søke som pilotklubb
 • Tanker om at ansvarlig i klubb skal være med i prosjektgruppen
 • Klubbens kontaktperson og kontonummer
 • Bekreftelse på at klubbens styre ønsker at klubben skal være med

 


Bruk mal for søknad. (send mail hvis det ikke fungerer å laste ned skjemaet)


 



Klubber som allerede tilbyr «Vill i vann» eller et lignende aktivitetstilbud oppfordres til å søke.


 



Søknadsfrist: 1.juli 2013


 


Tildeling: Senest 5.juli.


 


Kontaktperson NSF: Lasse Hoel, lasse@svomming.no, mob: 45885401


NSF ønsker å utvikle et variert aktivitetskonsept hvor barn og unge får prøve seg i flere vannaktiviteter og som baserer seg på å ha det gøy i vann. Aktivitetstilbudet har fått navnet «Vill i vann». Hensikten er å beholde barn og unge lengre i svømmeidrettene gjennom å lage en modell for et differensiert aktivitetstilbud.  NSF søker 4 klubber som ønsker å være med å utvikle dette konseptet.

X