go up

Til informasjon:
NM junior/UM er tildelt TS&LK i Pirbadet, Trondheim.


 


Søknader LÅMØ, ÅM, NM
Søknadene sendes til svømmeutvalget: brita@medley.no
Søknadsfrist: 15.12.2009 – NB! Ny datoHusk følgende informasjon:
Navn på kontaktperson, mobilnummer og e-post adresse.

Søknaden må inneholde informasjon om følgende punkter:
 
ÅM (mars/april) • Utsvømmingsbasseng
 • Antall baner
 • Antall tribuneplasser  (min. 400 plasser)
 • Garderobefasiliteter/antall låsbare skap, dusjer osv.
 • Avsatte arealer til sekretariat, resultatservice, presse, dopingkontroll, lagledermøtet, avslapning for utøverne osv.
 • Internettilgang/trådløst
 • Dommerkapasitet


LÅMØ (februar) for landsdelene Nord, Midt, Vest, Sør og Nord • Antall baner
 • Antall tribuneplasser
 • Garderobefasiliteter /antall låsbare skap, dusjer osv.
 • Avsatte arealer til sekretariat, resultatservice, presse, dopingkontroll, lagledermøtet, avslapning for utøverne osv.
 • Dommerkapasitet


NM langbane for senior, junior og funksjonshemmede (juli) • Antall baner
 • Antall tribuneplasser  (min. 200 plasser)
 • Garderobefasiliteter/antall låsbare skap, dusjer osv.
 • Avsatte arealer til sekretariat, resultatservice, presse, dopingkontroll, lagledermøtet, avslapning for utøverne osv.
 • Internettilgang/trådløst
 • Dommerkapasitet
 • Det må være utsvømmingingsbasseng i tillegg til konkurransebassenget

 


  


 


 


 

Svømmeutvalget i Norges Svømmeforbund oppfordrer klubber til å søke om å arrangere følgende arrangement for 2011 (søknadsfrist er 15.12.2009):


-Landsdelårsklassemønstring (februar) for landsdelene Nord, Midt, Vest, Sør og Nord.
-NM kortbane senior (mars/april)
-Årsklassemesterskap (mars/april)
-NM langbane for senior, junior og funksjonshemmede (juli)

X