go up

Følgende står i statuttene for prisen:


Prisen skal deles ut til klubb, krets eller forbund som på en fremragende måte har lykkes med å


rekruttere, tilrettelegge og tenke nyskapende i forhold til å utvide aktivitetstilbudet innen idrett


for funksjonshemmede. Prisen skal være en utmerkelse og motivasjon for nyskapende initiativer


og for videre arbeid. Ikke minst skal den gi inspirasjon til andre som ønsker å utvikle tilbudet til


denne gruppen.


 


Det er Norges Svømmeforbund som må nominere aktuelle kandidater til NIF, innenfor de gitte statutter. I nominasjonen ønskes  konkret informasjon om den nominerte,


dens/deres arbeid og hvorfor den/de fortjener prisen. Det er også interessant,


dersom det er mulig, for juryen å få et innblikk i hvordan tilbudet skal/kan


videreutvikles.


 


NIF har satt ned en bredt sammensatt jury som skal vurdere de nominerte, og tildele prispengene


for 2013 på kroner 100.000 fordelt på en eller flere vinnere. Prisen forventes utdelt i januar


2014.


 


Tidligere vinnere:


2008 Norges Bandyforbund.


2009 IL Kråkene


2010 Gjelleråsen IF


2011 NMK Notodden


2012 Trondheim Karateklubb


 


Kontaktperson Norges Svømmeforbund: Kristin Homb, kristin@svomming.no


Kontaktperson NIF: Tore Aasen Øderud: tore@idrettsforbundet.no.

Norges idrettsforbund (NIF) utlyser herved inkluderingsprisen for 2013. Prisen er et virkemiddel for å øke statusen til, og sette fokus på, det gode arbeidet som blir gjort innen idrett for funksjonshemmede.  Prisen skal deles ut årlig, til og med 2015. Svømmeforbundet ønsker innspill på aktuelle kandidater (se nærmere presisering i hovedteksten) innen 1. november.

X